image banner
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
Lượt xem: 80

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định ban hành

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

QĐ 193 ngày 22/01/2021

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

3

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

4

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

5

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

6

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

7

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

8

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

QĐ 652 ngày 23/8/2018

9

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

10

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

11

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

12

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

13

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

14

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

15

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

16

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

17

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

18

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

QĐ 1109 ngày 29/5/2019

19

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

20

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

21

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

22

Thủ tục xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Tin mới

anh tin bai

 image advertisement

  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 113
  • Trong tuần: 1 051
  • Tất cả: 87334
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nam Điền - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nam Điền - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
           Mail: ubndnamdien@gmail.com
Chung nhan Tin Nhiem Mang