image banner
Tuyên truyền ngày chuyển đổi số Quốc gia
Lượt xem: 65

Ý nghĩa của ngày chuyển đổi số Quốc gia

Chuyển đổi số là sự tích hợp đầy đủ các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, ứng dụng các công nghệ để thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến những giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp.

          Chuyển đổi số còn là sự thay đổi về văn hoá của doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp cần liên tục cập nhật, thay đổi theo cái mới, và thoải mái chấp nhận những điều thất bại.

          Đối với Việt Nam “ chuyển đổi số” còn được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi mô hình doanh nghiệp từ dạng truyền thống sang dạng doanh nghiệp số. Dựa trên những ứng dụng công nghệ mới (Bigdata), internet, điện toán đám mây… Để thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo , quy trình thực hiện, văn hoá của doanh nghiệp.

          Vai trò của chuyển đổi số

          Có thể hiểu, chuyển đổi số là tổng thể công ngheejsoos hoá dữ liệu và ứng dụng dữ liệu dựa trên nền tảng kỹ thuật số. Công nghệ ở đây được hiểu là một hệ thống, trong đó có trang thiết bị kỹ thuật số, có các chương trình kỹ thuật số, có dữ liệu đầu vào ở dạng số, có con người, có phương thức tổ chức hoạt động… liên kết, tác động qua lại lẫn nhau và cho kết quả đầu ra những sản phẩm có hiệu suất lớn về giá trị sản xuất.

          Về vị trí

          Có thể thấy chuyển đổi số là nội dung cơ bản trong trụ cột kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chuyển đổi số đống vai trò rất quan trọng trong cuộc cách mạng lần thw4. Hiện nay khái niệm chuyển đổi số đã trở nên phổ biến, lan toả trên toàn xã hội. trong đó doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước là những tổ chức tiên phong và xem chuyển đổi số là xu thế bắt buộc, tất yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh và thực hiện thành công chiến lược xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội thông minh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Chính vì vậy, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10/10 hằng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia.

          Chuyển đổi số gải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Đây là chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022, theo đó các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mạng lại.

          Ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gia

          Việt nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lình vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngày chuyển đổi số quốc gia coa ý nghĩa: Góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số dối với cuộc sống nói ri

Tin mới

anh tin bai
anh tin bai

 image advertisement

  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nam Điền - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nam Điền - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
           Mail: ubndnamdien@gmail.com
Chung nhan Tin Nhiem Mang