image banner
Tin mới

 image advertisement

  
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
96kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực lao động TBXHUBND xã Nam Điền
2 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
3 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
4 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
5 Đăng ký lại khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
6 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
7 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
8 Đăng ký giám hộ Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
9 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
10 Đăng ký khai tử lưu động Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
11 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
12 Đăng ký kết hôn lưu động Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
13 Đăng ký khai tử Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
14 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
15 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
16 Đăng ký kết hôn Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
17 Đăng ký khai sinh Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
18 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
19 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
20 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nam Điền
12345
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nam Điền - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nam Điền - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
           Mail: ubndnamdien@gmail.com
Chung nhan Tin Nhiem Mang