image banner
Tin mới

anh tin bai

 image advertisement

  
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
101kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục Công nhận gia đình văn hóa Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
2 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
3 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
4 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
5 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
6 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
7 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
8 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
9 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
10 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
11 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
12 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
13 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
14 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
15 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
16 Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
17 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
18 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
19 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
20 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Văn hóa - Xã hộiUBND xã Nam Điền
123456
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nam Điền - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nam Điền - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
           Mail: ubndnamdien@gmail.com
Chung nhan Tin Nhiem Mang