image banner
CÔNG KHAI Công khai ngân sách UBND xã Nam Điền
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1THÔNG BÁOVề việc công khai số liệuthực hiệndự toán thu, chi NSNNquí IIInăm 2023 xã Nam Điền2023116-118/CK-TC-NSNN46/TB-UBND16/10/2023
2THÔNG BÁOVề việc công khai số liệuthực hiệndự toán thu, chi NSNNquí II năm 2023 xã Nam Điền2023104/CK-TC-NSNN32/TB-UBND17/07/2023
3THÔNG BÁOVề việc công khai số liệuquyếttoán thu, chi NSNNnăm 2022xã Nam Điền2023104/CK-TC-NSNN33/TB-UBND17/07/2023
4NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 xã Nam Điền2023104/CK-TC-NSNN32 /NQ-HĐND30/06/2023
5NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2023 xã Nam Điền2023104/CK-TC-NSNN33 /NQ-HĐND30/06/2023
6NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng (đoạn xóm 4, xóm 5)2023104/CK-TC-NSNN34 /NQ-HĐND30/06/2023
7THÔNG BÁOVề việc công khai số liệuthực hiệndự toán thu, chi NSNNquí I năm 2023 xã Nam Điền2023104/CK-TC-NSNN14/TB-UBND25/04/2023
8QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai số liệu dự toán NSNNxãNam ĐiềnhuyệnNghĩa Hưngnăm20242023108-112/CK-TC-NSNN05/QĐ-UBND05/01/2023
9Thông báo “V/v công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 2022Biểu số 104/CK TC-NSNN02/QĐ-UBND04/01/2022
10QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán Thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 xã Nam Điền2022Biểu số 104/CK TC-NSNN02/QĐ-UBND04/01/2022
Danh mục Công khai Ngân sách
Công khai ngân sách UBND xã Nam Điền
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nam Điền - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nam Điền - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
           Mail: ubndnamdien@gmail.com
Chung nhan Tin Nhiem Mang